Wenst u een verhelderende blik op uw factuur en de tarieven die voor u van toepassing zijn?

Selecteer de gemeente waarvoor u de tarieffiche wenst op te vragen.
Let wel: in sommige gemeenten of steden verdelen wij niet over het volledige grondgebied drinkwater. Dit is vaak nog een gevolg van de fusies. U ziet op uw factuur duidelijk wie uw drinkwaterleverancier is. 

test